WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

09.05.2022Wielka przebudowa „deszczówki” w Halembie

 
Wkrótce rozpocznie się przebudowa kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulic: Solidarności, Miodowej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Olszynowej i Międzyblokowej. Właśnie została podpisana umowa z wykonawcą tej wartej ponad 20,5 mln zł inwestycji. Zadanie jest częścią projektu „Chronimy Krople Deszczu”, na który miasto pozyskało ponad 31 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
 
Dotychczasowa infrastruktura w tym rejonie jest już tak wyeksploatowana, że stanowi to zagrożenie nie tylko dla jej sprawnego funkcjonowania, ale także dla stanu przebiegających nad nią dróg – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Mówimy o terenie osiedla z zabudową wielorodzinną, więc ta inwestycja jest istotna dla dużej liczby mieszkańców – dodaje.
 
Wody odprowadzane z tego terenu do płynącej tam rzeki Kłodnicy to ścieki deszczowe z dróg, chodników, parkingów, dachów i terenów zielonych. Zawierają więc zanieczyszczenia w postaci piasku, żwiru, kamieni, liści, śmieci ulicznych oraz resztek paliw.
Przed wylotami do Kłodnicy powstaną urządzenia podczyszczające, czyli separatory węglowodorów z osadnikami. Dzięki temu jakość odprowadzanej wody będzie zgodna z obowiązującymi normami – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Same wyloty będą mieć większą niż obecnie średnicę i skorygowane nachylenie – dodaje.
 
Łączna długość objętej inwestycją sieci to ponad 4,1 km. Do tego dochodzi około 180 studni i 120 wpustów deszczowych.
 
Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nastąpi odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów. Przy okazji poprawi się więc ich jakość i estetyka, zwłaszcza w miejscach, w których utworzyły się nierówności związane ze złym stanem obecnej kanalizacji.
Niestety, inwestycja o takiej skali wiąże się z utrudnieniami dla kierowców w czasie prac. O zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco – mówi Krzysztof Mejer.
 
Przekazanie placu budowy planowane jest w połowie maja. Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze dotyczy zlewni „Miodowa” i ma się zakończyć w czasie 14 miesięcy, nie licząc okresu zimowego. Drugie obejmuje obręb zlewni „Międzyblokowa” i ma się zakończyć w ciągu 7 miesięcy.
 
Łączny koszt obu zadań to ponad 20,5 mln zł.
Inwestycja w Halembie to część większego projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”, na który pozyskaliśmy ponad 31 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – przypomina wiceprezydent Michał Pierończyk. – Nasz wniosek o dotację dla tego przedsięwzięcia znalazł się na drugim miejscu w gronie 23 najlepszych projektów z całej Polski, którym w 2019 roku przyznano dofinansowanie – dodaje.
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej aktualnie eksploatuje 6 pompowni wody, 50 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. Dostawa wody realizowana jest siecią wodociągową o długości 452,8 km, natomiast odbiór ścieków siecią kanalizacyjną o długości 341,1 km, z czego 136 km to kanalizacja deszczowa.
 
Źródło: UM Ruda Śl. Pixabay