WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

14.04.2022Świętochłowicki Urząd Miejski dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami

 
Świętochłowice uczestniczą w projekcie pn. "Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania prowadzone są przy współpracy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Programu "Dostępność Plus" oraz firmy Euro Innowacje.
 
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania samorządów do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami. Samorządy uczestniczące w programie wdrażają odpowiednie procedury obsługi klienta oraz stosują wnioski i rekomendacje rozwiązań zaproponowanych przez doradców i ekspertów pod kątem zapewnienia dostępności.
 
W chwili obecnej Świętochłowice posiadają indywidualny raport, opracowany przez ekspertów, w oparciu o który dokonano zakupu niezbędnych usprawnień dla Urzędu Miejskiego, by maksymalnie zapewnić dostępność do placówki.
 
W ramach projektu Urząd Miejski został również doposażony o następujący sprzęt:
  • tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych – możliwości wejścia psa asystującego (niebieska),
  • system wezwania asysty (wezwanie pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych),
  • urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna (zestaw recepcyjny),
  • urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna (zestaw przenośny),
  • lupa elektroniczna,
  • aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety,
  • koc ewakuacyjny,
  • ramka do podpisu (10 sztuk),
  • tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi toalety (niebieska).
Wszystkie wydatki zostały pokryte w ramach projektu pn. “Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”.
 
To nie jedyne działania, jakie podejmuje świętochłowicki magistrat w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwa cykl szkoleń dla pracowników dotyczących tematu dostępności jednostki. I tak urzędnicy poznają temat pracy z osobami o szczególnych potrzebach, uczą się, jak zapewnić dostępność tym osobom, szkolą się w zakresie projektowania uniwersalnego, a także dowiadują się więcej o pracy z wymagającym klientem.
 
Źródło: UM Świętochłowice, Pixabay