WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.08.2022Przed remontem autostrady A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie będzie ekspertyza

 
Co jest przyczyną deformacji nawierzchni i w jaki sposób przeprowadzić jej naprawę? Odpowiedzi na te pytania udzieli wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie ekspertyzy technicznej. Będzie ona dotyczyła infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich. Ponadto wykonawca opracuje program naprawczy i dokumentację projektową dla naprawy autostrady A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie.
 
Długość odcinka objętego opracowaniem to ponad 16 km autostrady oraz 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice. Sprawne przeprowadzenie tego postępowania przetargowego da możliwość podpisania umowy na przełomie tego i przyszłego roku. W przypadku realizacji całego zakresu zamówienia, zakończenie prac projektowych przewidujemy w I kwartale 2024 r. Umożliwi to ogłoszenie przetargu na wykonanie robót w 2024 r. z planowanym terminem rozpoczęcia realizacji robót naprawczych na początku 2025 roku.
 
Wykonawca ekspertyzy i programu naprawczego z dokumentacją projektową ma uzyskać też wszelkie niezbędne decyzje administracyjne. Wykona również dokumentację przetargową, będzie brał udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania zainteresowanych przeprowadzeniem prac naprawczych, a także pełnił nadzór autorski.
 
Z uwzględnieniem bogatej wiedzy akademickiej 
Przed ogłoszeniem przetargu, o zapoznanie się z dotychczasowymi ustaleniami oraz przygotowanymi materiałami w temacie remontu śląskiego odcinka A1, poprosiliśmy członków Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Opinie i przygotowane przez nich zalecenia zostały uwzględnione w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. 
 
W skład Rady Naukowej, której celem jest wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wchodzą polscy eksperci z dziedziny infrastruktury i drogownictwa.
 
Termin realizacji zamówienia 
Umowa obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz kompleksowego programu naprawczego dla naprawy autostrady A1 (w 8 miesięcy od podpisania umowy). W ramach prac powstanie także dokumentacja projektowa dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w maksymalnie 14 miesięcy od podpisania umowy). Wykonawca będzie również wspierać zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom, przeprowadzi też ewentualne modyfikacje opracowań projektowych (w 7 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót). Umowa przewiduje także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową (w 80 miesięcy od podpisania umowy).   
 
Wykonawcy mogą zadeklarować skrócenie czasu na wykonanie dokumentacji projektowej dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych maksymalnie o dwa miesiące (z 14 do 12 miesięcy).  
 
Kryteria wyboru 
Kryterium oceny ofert stanowi cena (60 proc.), doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (30 proc.) oraz termin zakończenia realizacji (10 proc.). Na oferty czekamy do 10 października br. Dokumentacja postępowania przetargowego dostępna jest na platformie zakupowej: https://gddkia.eb2b.com.pl.
 
A1 Piekary Śląskie - Pyrzowice 
Budowa tego odcinka autostrady A1 rozpoczęła się w 2009 roku, a kierowcy z nowej trasy skorzystali w czerwcu 2012 roku. Jeszcze w okresie gwarancyjnym na nawierzchni drogi pojawiły się nierówności, które na bieżąco zgłaszaliśmy do usunięcia wykonawcy. Pomimo podjętych działań powstawały kolejne nierówności. Te największe były na bieżąco usuwane.  
 
Dobre rozpoznanie gwarancją skutecznego remontu  
W ubiegłym roku podjęliśmy działania rozpoznawcze, które miały pomóc w określeniu zakresu ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz opracowania programu naprawczego. Wykonaliśmy ponad pięćdziesiąt odwiertów do badań geologicznych. Sprawdzaliśmy również szczelność i stan techniczny kanalizacji deszczowej. Zrobione zostały wykopy odkrywkowe: pasa rozdziału, jezdni, podbudowy, warstwy mrozoochronnej oraz zasypek kanalizacji. Wykonaliśmy również pomiary ugięć sprężystych aparatem FWD. Analiza pobranych próbek i wyniki pozostałych badań geotechnicznych zostaną przekazane firmie wyłonionej w przetargu na wykonanie opracowania technicznego remontu nawierzchni.
 
Skutki deformacji dla kierowców 
Poruszając się po nierównej nawierzchni autostrady, należy liczyć się z obniżonym komfortem podróży. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie dostosować prędkość do obowiązującego na autostradzie oznakowania. Na tym odcinku obowiązują lokalne ograniczenia prędkości do 110 km/h.
 
Kalendarium 
► 27 września 2005 r. - decyzja lokalizacyjna   
► 12 lutego 2008 r. - decyzja środowiskowa dla odcinka Pyrzowice - Piekary Śląskie   
► 2 lutego 2009 r. - decyzja środowiskowa dla węzła Pyrzowice   
► 12 czerwca 2009 r. - pozwolenie na budowę dla odcinka Pyrzowice - Piekary Śląskie   
► 5 sierpnia 2009 r. - pozwolenie na budowę dla węzła Pyrzowice   
► 27 lipca 2009 r. - podpisanie umowy:   
projektant:  Complex Projekt/Transprojekt Kraków   
wykonawca: konsorcjum firm Budimex (lider) I Mostostal Warszawa (partner)   
nadzór Inwestorski: Arcadis/MottMcDonald
► 7 sierpnia 2009 r. - przekazanie placu budowy   
► 20 sierpnia 2009 r. - rozpoczęcie robót   
► 1 czerwca 2012 r. - oddanie do ruchu
 
Źródło: GDDKiA Katowice