WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

14.10.2022Pierwsi seniorzy z Rudy Śląskiej otrzymali opaski bezpieczeństwa!

 
20 rudzkich seniorów otrzymało już tzw. opaski bezpieczeństwa w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów. Ma on na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. W sumie opaski te otrzyma 100 mieszkańców Rudy Śląskiej. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2022 roku, a jego wartość wynosi 228 046 zł.
- Mam nadzieję, że dzięki tym opaskom poczują się Państwo spokojniejsi i przede wszystkim zyskają poczucie bezpieczeństwa. Jednak bardzo bym chciała i życzę Wam tego, żeby opaski jedynie dobrze się nosiły, ale nie włączały się zbyt często – podkreśliła podczas przekazania urządzeń Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Opaski te wyposażone są w wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe takie jak puls i saturację – tłumaczyła.
 
Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i starsi, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
- Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego opaski umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą – dodaje.
 
Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy. Dyspozytor może wezwać dyżurujące służby ratunkowe, zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, zwrócić się o interwencję do osoby z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów, opiekunów), poinformować pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zaistniałej sytuacji.
 
W ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów realizowane są dwa moduły działań. Moduł II finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Program ten został uruchomiony w październiku 2020 roku. W pierwszej edycji uczestniczyło w nim 2019 gmin ze wszystkich województw. Kwota wsparcia z budżetu państwa wyniosła wówczas ponad 76 mln zł. W ubiegłym roku na Korpus Wsparcia Seniorów została przeznaczona kwota 50 mln zł. W tym roku budżet programu to już 80 mln zł.
 
Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska