WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

09.05.2019Nowe miejsca w katowickim żłobku

 
Dla wielu rodzin jednym z wyznaczników wysokiej jakości życia w każdym mieście jest możliwość posłania dzieci do żłobka i przedszkola. Czynnik ten ma także duże znaczenie przy wyborze miejsca stałego zamieszkania.
– Jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom. Wiemy, że nie każdy ma komfort pozostawienia małych dzieci u dziadków. By wspierać młodych rodziców i umożliwiać im powrót do pracy tworzymy nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach. To kolejna dobra wiadomość – uruchamiamy 20 dodatkowych miejsc w żłobku miejskim – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i przypomina, że w latach 2015-2019 powstało aż 322 nowych miejsc w żłobkach (przy ul. Ordona, ul. Uniwersyteckiej, ul. Marcinkowskiego, ul. Boya Żeleńskiego i ul. Krzywoustego) – łącznie jest ich dziś 941.
 
Żłobek Miejski w Katowicach uruchomił 20 dodatkowych miejsc opieki żłobkowej w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy  ul. Boya-Żeleńskiego 30A. Do 30 kwietnia tego roku placówka zapewniała 60 miejsc w ramach realizacji projektu pn. „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców-Etap II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 maja br., po zakończeniu realizacji projektu, liczba miejsc została zwiększona o 20. Zapewnienie dodatkowych miejsc opieki żłobkowej umożliwi powrót na rynek pracy rodzicom korzystającym z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych, jak również osobom nieaktywnym zawodowo.
 
Katowice są także jednym z niewielu miast w Polsce, które w szerokim zakresie dofinansowuję opiekę dla dzieci w żłobkach niepublicznych – a w 2018 roku zwiększono wysokość dofinansowania do pobytu katowickich dzieci w żłobkach niepublicznych z kwoty 400 zł na 600 zł miesięcznie. Na terenie Katowic zarejestrowanych jest łącznie 30 żłobków niepublicznych oraz dwa kluby dziecięce, które łącznie posiadają 1164 miejsca dla dzieci w wieku do lat 3.
 
Przypomnijmy, że Katowicach obowiązują też od ubiegłego roku dodatkowe kryteria przy naborze do oddziałów żłobka miejskiego.
- Podjąłem decyzję, by podczas przyjmowania dzieci do żłobka preferować naszych mieszkańców. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek – to podczas ubiegania się o miejsce w żłobku przyznamy dodatkowych 50 punktów na dziecko. Jeżeli ktoś w Katowicach płaci podatki – to te środki możemy przeznaczać później na budowę nowych placów zabaw, rewitalizację skwerów osiedlowych lub inne ważne dla katowiczan inwestycje. Z drugiej strony zakładam, że takie działanie będzie zachętą dla osób, które w Katowicach już mieszkają – by także tutaj się zameldowały – mówi prezydent Marcin Krupa i dodaje, że na jego wniosek przygotowywano jest także uchwała ws. premiowania dodatkowymi punktami w rekrutacji do katowickich żłobków szczepionych dzieci. 
- Zdrowie maluszków jest dla nas wszystkich kluczowe, a pseudonaukowe wywody antyszczepionkowców stwarzają realne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Dlatego  poleciłem przygotować projekt dotyczący rekrutacji do katowickich żłobków. Zaznaczam, że oczywiście jeśli - wyłącznie ze względów medycznych - były przeciwwskazania do szczepienia dziecka to będziemy uwzględniać takie przypadki – mówi prezydent.
 
(źródło: UM Katowice)