WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

26.07.2022Nie będzie wyburzeń garaży przy ul. Witczaka w Bytomiu

 
Uchwalona wczoraj zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ul. Dworskiej, Strzelców Bytomskich i Stanisława Witczaka nie oznacza likwidacji garaży przy ul. Witczaka. Dotychczas istniejące garaże będą mogły być wciąż eksploatowane - na tym terenie nie będą mogły powstawać nowe garaże.
 
W ostatnim czasie pośród właścicieli i najemców garaży ktoś rozpowszechnił nieprawdziwe informacje związane z rzekomymi planami wyburzenia garaży. Informacja taka pojawiła się w związku z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworskiej, Strzelców Bytomskich i Stanisława Witczaka w Bytomiu - I etap. Uspokajamy. Uchwała nie przewiduje żadnej likwidacji istniejących garaży, które jak do tej pory będą mogły być użytkowane i remontowane przez dotychczasowych właścicieli. W tej sprawie z użytkownikami i właścicielami garaży spotkał się w poniedziałek 25 lipca prezydent Mariusz Wołosz.
Uchwały związane z opracowaniem i wdrożeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są realizowane w naszym mieście celem dokładnego określenia przeznaczenia danego terenu. Uwzględniają one nie tylko kwestie środowiskowe, przestrzenne, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ale również określają co może powstać na terenie objętym planem - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta. - W przypadku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Dworskiej, Strzelców Bytomskich i Witczaka nigdy nie było zapisu nakazującego likwidację istniejących garaży, a jedynie wprowadzone zostały zmiany dotyczące nowo powstających obiektów takich jak m.in: garaże, sklepy wielkopowierzchniowe, zabudowa jedno- i wielorodzinna czy lokali handlowych oraz gastronomicznych. Wprowadzona uchwała ograniczy możliwość budowania nowych garaży - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.
 
Tym samym własność każdej osoby, która posiada garaż na terenie należącym do gminy Bytom w rejonie ul. Witczaka jest niezagrożona.
 
Źródło: UM Bytom