WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.08.2021Katowice: mija trzeci miesiąc dyscyplinowania kierowców!

Ponad 5900 interwencji, blisko 3000 mandatów i prawie 1400 zgłoszeń „miszczów parkowania”.
 
Za nami trzy miesiące dyscyplinowania kierowców w ramach akcji „Wyzwanie: parkowanie!”. Najwięcej interwencji w Śródmieściu i Koszutce.
- Od trzech miesięcy w Katowicach trwa  dyscyplinowanie kierowców w ramach akcji „Wyzwanie: parkowanie!”. Widać pewną poprawę, jednak wciąż mamy wiele do zrobienia,  bo wielu kierujących nadal parkuje w sposób nieprawidłowy lub nielegalny. Dopóki ta sytuacja się nie zmieni, będziemy kontynuowali akcję. Bardzo dziękuję mieszkańcom za stałe zaangażowanie i oznaczanie „miszczów parkowania” na mapie. Wierzę, że dzięki naszym działaniom i wsparciu katowiczan uporamy się z tematem niepokornych kierowców  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
 
Od początku akcji Straż Miejska przeprowadziła 5912 interwencji związanych z akcją „Wyzwanie: parkowanie!”, w tym:
  • 5078 interwencji – nieprawidłowe parkowanie (nałożono 1535 mandatów, udzielono 1126 pouczeń, do sądu skierowano 17 spraw, pozostałe sprawy są w toku)
  • 834 interwencje – rozjeżdżanie zieleńców (nałożono 1385 mandatów, 116 osób pouczono, 2 sprawy skierowano do sądu, pozostałe sprawy są w toku)
  • 449 – liczba założonych blokad na koła (6 razy strażnicy podejmowali czynności związane z odholowaniem samochodów, które utrudniały ruch drogowy bądź blokowały wyjazdy z posesji - w 4 przypadkach w czasie wykonywania czynności bądź podjazdu holownika pojawiali się właściciele pojazdów - w takich przypadkach właściciel zapłacił 50% ceny usługi)
  • 174 820 zł – zapłacone mandaty za nieprawidłowości w ruchu drogowym
  • 21 140 zł – zapłacone mandaty za rozjeżdżone zieleńce
 
Strażnicy najczęściej interweniują w Śródmieściu oraz na Koszutce. 
 
Od 10 maja akcja „Wyzwanie: parkowanie!” prowadzona jest na terenie całych Katowic. Cały czas można też zgłaszać i oznaczać „miszczów parkowania” na specjalnej mapie, która jest dostępna na stronie www.wyzwanieparkowanie.katowice.eu. Od uruchomienia mapy (4 maja 2021) katowiczanie oznaczyli 1384 „miszczów parkowania”. Liczba zgłoszeń w konkretnych dzielnicach pokrywa się z liczbą interwencji Straży Miejskiej – najwięcej dotyczy Śródmieścia i Koszutki.
 
Rewitalizacja zieleńcow
 
Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach rozpoczął rewitalizację zieleńców w ramach akcji „Zielone? Nie parkuję!”. To trzeci, po edukacji i dyscyplinowaniu kierowców, element akcji „Wyzwanie: parkowanie!”. W pierwszej kolejności odnowione zostały tereny wzdłuż ulicy Misjonarzy Oblatów. Została tam wysiana nowa trawa, a na obecnie istniejących przedeptach zasadzono krzewy. Dodatkowo w celu zabezpieczenie terenu przed dalszym niszczeniem, wszystkie pasy zieleni zostały ogrodzone od drogi słupkami – dzięki temu zostanie tam ograniczone nielegalne parkowanie. Kolejny zrewitalizowany zieleniec znajduje się przy ulicy Strzeleckiej (skrzyżowanie z Mikołowską). Wysiano tam nową trawę, a teren został ogrodzony słupkami. Prace przy kolejnych zgłoszonych terenach prowadzone będą we wrześniu.
 
Łącznie do rewitalizacji wskazano 5 obszarów – ul. Wajdy, ul. Strzelecką, ul. Tysiąclecia, a także obszary pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne oraz skrzyżowanie ulic Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Stęślickiego i Iłłakowiczówny.
 
Źródło: UM Katowice