WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MARCIN SKALSKI-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.06.2022Katowice – miasto przyjazne starzeniu

 
Katowice zostały włączone przez WHO Global Network do sieci miast i gmin przyjaznych starzeniu. W wydarzeniach, akcjach i działaniach organizowanych przez miasto na rzecz seniorów może wziąć udział każdy mieszkaniec powyżej 60 roku życia. Wśród inicjatyw są zarówno te ułatwiające życie – jak złota rączka czy srebrna książka, jak i szereg działań angażujących, w tym senioriady.
Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo się starzeje i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej, nadal odgrywali ważną rolę w naszym społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest zaktywizowanie osób starszych. Chcemy, by seniorzy wychodzili z domów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jako miasto podejmujemy wiele inicjatyw, które zdecydowanie ułatwiają życie naszych katowickich seniorów, jak np. oferta „Złotej rączki". Mamy także książkobus w ramach projektu „Srebrna książka" oraz realizujemy szereg inicjatyw w naszych centrach seniora. Jestem dumny, że te działania zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej poprzez włączenie Katowic do prestiżowej, światowej sieci miast – dodaje prezydent.
 
Globalna Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia obejmuje obecnie 1333 miasta i społeczności w 47 krajach, działając tym samym na rzecz ponad 298 milionów ludzi na całym świecie. W sieci jest już 6 polskich miast i gmin, to: Gdynia, Poznań, Opole, Ostrów Wielkopolski, Stargard i Oborniki. Do tego grona, jako pierwsze z województwa śląskiego, dołączają Katowice. Członkostwo w sieci to zobowiązanie do wsłuchiwania się w potrzeby starzejącej się populacji, oceny i monitorowania miast pod względem przyjazności dla osób starszych oraz współpracy z osobami starszymi w celu stworzenia środowiska przyjaznego dla seniorów. To także zobligowanie do dzielenia się doświadczeniami, osiągnięciami i wyciągniętymi wnioskami z innymi miastami i społecznościami.
Aplikacja Katowic zawierała szereg działań miasta Katowice na rzecz seniorów, które ujęte są w programie „Katowicki Senior w Mieście" – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej.
 
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia, poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia. Jako cele szczegółowe programu wymienia się wspomaganie realizacji potrzeb: zdrowotnych, mieszkaniowych, socjalnych oraz ułatwianie udziału w życiu społecznym. Tylko w tym roku na realizację działań na rzecz katowickich seniorów z budżetu miasta przekazane zostaną ponad 52 mln zł.
Wśród najpopularniejszych elementów ujętych w programie są na pewno biesiady dla seniorów, które właśnie realizujemy w dzielnicach. Przed pandemią koronawirusa cieszyły się one ogromną popularnością, w tym roku staramy się ponownie zaktywizować seniorów do uczestniczenia w nich i tym samym wyciągnąć ich z domów – dodaje naczelnik.
 
Wszystkie przydatne informacje, szczegóły oferty dla seniorów są ujęte w informatorze, który w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie miasta (Informator dla Seniorów - edycja 2022.pdf) lub w wersji papierowej w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach, Miejskich Domach Kultury i Bibliotekach Miejskich.
 
Oprócz programu w Katowicach realizowane są także dodatkowe działania, których przykładem jest projekt NIEMAPY KATOWICE (NIE TYLKO) DLA SENIORÓW, w której pojawiło się kilkanaście katowickich atrakcji - dla miłośników kultury i sztuki, zdrowego trybu życia czy odkrywania sąsiednich osiedli.  Papierową wersję NIEMAPY można za darmo odebrać w Miejskich Domach Kultury oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach. Wersja on-line do pobrania także na stronie internetowej: https://niemapa.pl/niemapy/katowice-seniorzy/ 
 
Źródło: UM Katowice