WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MARCIN JANOTA-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.07.2022Bytomiu trwa remont ulicy Piekarskiej!

W sobotę 23 lipca ruszyły pierwsze prace związane z przebudową ul. Piekarskiej. W pierwszym etapie, prace będą odbywać się na odcinku od ul. Piłsudskiego do Alei Legionów, który został zamknięty dla ruchu kołowego. Utrudnienia czekają także pasażerów komunikacji tramwajowej, bowiem Tramwaje Śląskie również 23 lipca wprowadziły zmiany w kursowaniu linii nr 6, 19 i 38.
 
Inwestycja obejmie przebudowę 2-kilometrowego torowiska tramwajowego oraz układu drogowego - od przystanku Bytom Powstańców Śląskich wzdłuż ul. Piekarskiej wraz z rozjazdem na skrzyżowaniu z ul. Sądową i dalej wzdłuż ul. Sądowej do jej skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich. W ramach prac przebudowane zostaną chodniki, perony przystankowe, jezdnia, miejsca postojowe, wybudowana będzie ścieżka rowerowa, powstaną także dwa nowe łączniki linii tramwajowej. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetargu firma Eurovia Polska SA.
- To niezwykle ważna inwestycja, która przyczyni się nie tylko do poprawy komfortu podróży pasażerów linii tramwajowej nr 38, ale również wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i kierowców - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Piekarskiej i wydłużenie linii nr 38 do pl. Sikorskiego wpłyną też na lepsze skomunikowanie Śródmieścia Bytomia - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.
 
W związku z rozpoczęciem inwestycji, wykonawca 23 lipca zamknie dla ruchu kołowego odcinek ulicy Piekarskiej od ul. Piłsudskiego do Alei Legionów. W związku z tym zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Ruch kołowy poprzeczny przez ul. Piekarską będzie utrzymany w obrębie skrzyżowań, ale wlot ul. Piłsudskiego zostanie zawężony do jednego pasa ruchu, wlot ul. Nawrota zostanie zawężony a na odcinku ul. Smolenia od Piekarskiej do ul. Chrobrego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, na odcinku Alei Legionów od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Piekarskiej oraz na ul. Żeromskiego od ul. Piekarskiej do bramy wjazdowej na teren szpitala wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, zaś wyjazd z Alei Legionów na ul. Piekarską będzie możliwy w kierunku północnym. Zgodnie z planem robót, prace na ww. odcinku ulicy Piekarskiej potrwają około 3 miesiące.
 
 Wprowadzone zostaną także lokalne objazdy:
  • do Alei Legionów ulicami: Żeromskiego, Chrobrego, Piłsudskiego, Drzymały;
  • do ul. Piekarskiej ulicami: Piłsudskiego, Drzymały, Aleją Legionów;
  • do ul. Smolenia nr 1-23 ulicami Chrobrego, Piłsudskiego, Powstańców Warszawskich, Nawrota;
  • do ul. Żeromskiego ulicami: Chrobrego, Prusa, Piekarska.
  • Wjazd na zamknięte odcinki ul. Piekarskiej (tj. pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Nawrota/Smolenia oraz pomiędzy ul. Nawrota/Smolenia i ul. Żeromskiego) będzie niemożliwy za wyjątkiem pojazdów budowy. Ruch pieszy będzie utrzymany i odgrodzony od strefy robót.
 
Wykonawca wygrodzi i oznaczy tymczasowe miejsca zbierania i wywozu odpadów z terenów mieszkalnych, do których podczas robót dojazd zostanie wykluczony. Wykonawca zadeklarował utrzymanie porządku przy pojemnikach na śmieci.
 
Od 23 lipca również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej
 
W związku z planowanym rozpoczęciem budowy nowego łącznika linii tramwajowej z ul. Sądowej do ul. Powstańców Warszawskich, zmienione zostaną od 23 lipca trasy kursowania linii nr 6 i 19, zaś linia nr 38 będzie zawieszona. Na czas prowadzonych robót wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza: T-38 i T-19, a także dodatkowo nowa linia tramwajowa nr 39:
  • linia tramwajowa nr 6 będzie od 23 lipca kursowała na trasie Katowice Brynów Centrum Przesiadkowe - Chorzów Rynek - Bytom Plac Sikorskiego - Łagiewniki Targowisko - Chorzów Batory Zajezdnia według nowego rozkładu jazdy;
  • linia tramwajowa nr 19 od 23 lipca będzie kursowała na trasie Bytom Plac Sikorskiego - Katowice Plac Wolności;
  • linia tramwajowa nr 39 od 23 lipca będzie kursowała na trasie: Bytom Szkoła Medyczna - Stroszek Zajezdnia;
  • linia autobusowa komunikacji zastępczej T-19 będzie kursować na trasie Bytom Plac Sikorskiego - Bytom Urząd Miejski;
  • linia autobusowa komunikacji zastępczej T-38 będzie kursować na trasie Bytom Kościół św. Trójcy - Bytom Powstańców Śląskich - Bytom Kościół św. Trójcy.

 

Uwaga! Szczegółowe rozkłady jazdy, zmiany lokalizacji przystanków oraz funkcjonowanie innych linii tramwajowych dostępne są na stronie Zarządu Transportu - Metropolitalnego
 
W związku z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu tramwaiW związku z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu tramwai
 
Zakres prac w ramach przebudowy ul. Piekarskiej
 
Ulica Piekarska zostanie przebudowana na całej długości - od skrzyżowania z ul. Sądową aż do przystanku tramwajowego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Modernizacją objęte zostanie torowisko od przystanku Bytom Powstańców Śląskich wzdłuż ul. Piekarskiej wraz z rozjazdem na skrzyżowaniu z ul. Sądową i dalej wzdłuż ul. Sądowej do jej skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich włącznie z rozjazdem torowym. To niespełna 2-kilometrowy fragment linii tramwajowej w całości wbudowanej w jezdnię.
 
Torowisko wykonane zostanie w prefabrykowanych płytach torowych oraz na płycie betonowej wykonanej na miejscu, ze sprężystym mocowaniem szyn w komorach za pomocą mas poliuretanowych. Na etapie prac ziemnych wykonane zostaną roboty przezbrojeniowe sieci podziemnych kolidujących z zakresem torowym. Posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe, rozwieszona nowa sieć trakcyjna, zastosowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice oraz smarownice, nowe systemy sterowania, nowe elementy układu zasilania oraz wybudowane zostaną nowe platformy przystankowe, w tym także tzw. przystanki wiedeńskie. Na końcowym przystanku linii nr 38, czyli przystanku Bytom Powstańców Śląskich, powstanie dwutorowa krańcówka z torem odstawczym.
 
Zakres miejski inwestycji obejmie gruntowną przebudowę chodników i peronów przystankowych, jezdni, miejsc postojowych, wybudowanie ścieżki rowerowej a także przebudowę kolidujących instalacji podziemnych. Przebudowana ul. Piekarska ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - osób niedowidzących oraz z trudnościami w poruszaniu się. Nowe perony będą peronami wyniesionymi - tak, aby ułatwić pasażerom łatwe wsiadanie do tramwaju, zwłaszcza historycznego wagonu typu N, który obok nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego będzie nadal obsługiwał linię nr 38.
 
Oprócz tego, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, powstanie jednokierunkowa ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz uporządkowane będzie parkowanie wzdłuż całej ul. Piekarskiej. Jezdnia między ul. Wrocławską a ul. Piłsudskiego ma zostać wykonana przy użyciu kostki ciętej, płomieniowanej z uwagi na reprezentacyjny charakter fragmentu ulicy. W zakresie BPK jest przebudowa sieci wodociągowej.
 
Wspólna inwestycja warta ponad 49 mln zł
 
Przebudowa ulicy Piekarskiej to kolejna niezwykle ważna inwestycja w Bytomiu, w efekcie której ta część miasta zmieni się nie do poznania. Inwestycja przeprowadzona zostanie na szeroką skalę, dzięki trójstronnemu porozumieniu o wspólnej realizacji zadania podpisanemu przez spółkę Tramwaje Śląskie SA, Gminę Bytom reprezentowaną przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 
W efekcie wspólnego postępowania przetargowego wyłoniony został jeden generalny wykonawca prac - firma Eurovia Polska S.A. Zgodnie z podpisaną 2 lutego 2022 roku umową wykonawca miał pięć miesięcy na prace projektowe oraz po ich zatwierdzeniu i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, 12 miesięcy na realizację wszystkich robót, co oznacza, że cała inwestycja powinna zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku.
 
Zadanie pn. „Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu” jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Wartość prac dla tego zadania wynosi niemal 40 mln zł netto, czyli ponad 49 mln zł brutto.
 
Źródło: Urząd Miasta Bytom