WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

23.11.2022Bytom: trwa przebudowa ulicy Dworcowej!

Postępujące roboty brukarskie na odcinku od pl. Kościuszki do ul. Moniuszki (stan wykonania prac brukarskich na całej długości ul. Dworcowej wynosi 65%), instalacja tymczasowego oświetlenia na ul. Dworcowej, a także rozpoczęcie montażu małej architektury oraz wykonanie okładziny schodów od strony pl. Wolskiego. Wykonawca inwestycji - firma HUCZ Sp. z o.o. kontynuuje roboty na ul. Dworcowej.
 
Prace w kamienicach na ukończeniu
 
Od strony ulicy Dworcowej zostały już zakończone wszystkie prace związane z renowacją 11 historycznych kamienic, a prace trwają jeszcze od strony podwórek w budynkach przy ul. Dworcowej 9, 21, 30 oraz 32.
 
Zakres prac na ul. Dworcowej
 
W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia a układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu.
 
Przebudowa obejmuje również powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum: pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, zmianie ulegnie organizacja ruchu.
 
Inwestycja dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Unii Europejskiej
 
Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestniczą również Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wspólnoty mieszkaniowe.
 
Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 15,3 mln zł.
 
Źródło: UM Bytom