WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.11.2017Zróbmy coś z tym

"Wkrótce będzie za późno …” to dramatycznie brzmiące hasło dotyczy dewastacji naszej planety.  Przyrodnicy z Uniwersytetu Śląskiego dopisali się do apelu ponad 15 tysięcy naukowców z ponad 18o krajów.  To ostrzeżenie. Podobne padło już 25 lat temu. Wtedy nie pomogło. Eksperci  twierdzą, że jest o nawet wiele gorzej. Wszystkie wskazane ćwoerć wieku temu problemy, poza dziurą ozonową, powiększyły się, a stan środowiska jest alarmujący.  Profesor Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, jest jednym z uczonych, którzy podpisali się pod apelem. Skierowany jest przede wszystkim do władz różnych szczebli, aby podjęły odpowiednie działania. Zresztą wszyscy mamy coś do zrobienia - w Polsce i w naszym regionie lista jest szczególnie długa....

Plik dźwiękowy: A_S_skub.mp3

Od lewej: Dr hab. Edyta Sierka; dr hab. Agnieszka Babczyńska; dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski - Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej UŚ; prof. dr hab. Piotr Skubała.

Jak podkreślają przyrodnicy - jeszcze nie jest za późno żeby umożliwić przyrodzie odzyskanie równowagi. Naukowcy proponują kilkanaście kroków w tym na przykład stworzenie większej liczby rezerwatów przyrody czy rygorystyczne ograniczenie handlu produktami dzikiej fauny i flory. Mówią też o energii odnawialnej, recyklingu, edukacji dzieci i młodzieży w bezpośrednim kontakcie z przyrodą czy podjęciu działań zachęcających do stosowania diety opartej na surowcach roślinnych.