WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

20.09.2017Współpracować a nie współzawodniczyć

Zarządy Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii oficjalnie wyznaczyły sobie pole do współdziałania. Kazimierz Karolczak - szef metropolii - a do tej pory również członek zarządu województwa - wydaje się dobrze wiedzieć do jakich spraw współpraca ludzi marszałka śląskiego będzie bardzo potrzebna....

Plik dźwiękowy: A_S_karol.mp3Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim padła też propozycja podjęcia przez metropolię tematu gospodarki wodnej. Zarząd województwa staje się partnerem dla metropolii, ale nie może zapominać też o pozostałych częściach regionu. Obszar metropolitalny to bądź co bądź tylko i aż połowa mieszkańców województwa Śląskiego w 41 gminach. Gornośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie mieć wpływ na ich politykę przestrzenną, ujednolicenie transportu publicznego, postęp gospodarczy i promocję.
Ogólnie można podsumować : Kultura, służba zdrowia, Park Ślaski, Stadion Ślaski oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów to główne pola współpracy.


Zdaniem przewodniczącego Zarządu Metropolii Kazimierza Karolczaka pilnym zadaniem powinna być integracja komunikacji pasażerskiej. Wspólna taryfa, współpraca z Kolejami Śląskimi, kolej metropolitalna oraz bezpośrednie połączenie kolejowe Dąbrowa Górnicza - Gliwice - Pyskowice to najważniejsze jego zdaniem cele do osiągnięcia w ciągu najbliższych 2-3 lat.
Wojciech Saługa i Kazimierz Karolczak podkreślali także znacznie współpracy na rzecz integracji systemu zaopatrzenia w wodę. Główną rolę ma tutaj do odegrania spółka samorządu województwa: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Ten największy dostawca wody w województwie powinien tworzyć system współpracy z miejskimi zakładami gospodarki wodnej. Efektem może być obniżenie cen wody.
Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska istnieje formalnie od 1 lipca 2017 r., a zacznie działać de facto 1 stycznia 2018 r. Związek metropolitalny będzie otrzymywał dochody z budżetu państwa - 5% udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze związku, a więc ok. 280 mln zł rocznie. Będzie także otrzymywał składki z budżetów tworzących go gmin. Związek będzie odpowiadał m.in. za politykę rozwojową, zagospodarowanie przestrzeni, drogi oraz transport publiczny. Mieszkańcy będą korzystać z jednego biletu komunikacji. Metropolię tworz 41 gmin o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. km2, zmieszkałe przez prawie 2,3 mln osób.