WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.12.2017Uliczna dekomunizacja

Gierek skreślony - Ziętek się ostał - przynajmniej na razie. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek podpisał dziś 11 tak zwanych zarządzeń zastępczych, które wprowadzają nowe nazwy ulic, placów  i skrzyżowań w miejsce tych, które kojarzą się z komunizmem i totalitaryzmem.  I dlatego właśnie wojewoda postanowił......
Plik dźwiękowy: A_S_dekom.mp3

W kwestii nowego nazewnictwa, to do wojewody należy ostatnie słowo, jeśli nie przekonają go propozycje samorządów. Liczy się również  opinia Instytutu Pamięci Narodowej. Dlatego właśnie  na razie nie zapadła decyzja w ponad 100 innych przxypadkach w tym w sprawie Jerzego Ziętka, o którego w wielu miastach toczy się prawdziwa batalia. Zresztą również w głównym korytarzu Urzędu Wojewódzkiego  ciągle dumnie patrzy na petentów okazałe popiersie "Jorga". Wojewoda na razie nie kazał go zdjąć, bo czeka na poszerzoną opinię IPN. Mimo, że ewidentnie związany z władzą komunistyczną, Ziętek dla wielu mieszkańców Górnego Śląska pozostaje synonimem dobrego gospodarza.
2 września 2016 r. weszła w życie Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zgodnie z przepisami nazwy nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Za propagujące komunizm ustawa uważa także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Nowe prawo dało samorządom czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw ulic, które (jako podlegające ustawie) wskazał Instytut Pamięci Narodowej. W przypadku niewykonania tego obowiązku, zmiany nazw wprowadza wojewoda w drodze zarządzeń zastępczych.
Wojewoda Jarosław Wieczorek poinformował, że w świetle ustawy dekomunizacyjnej samorządy nie zmieniły 128 nazw ulic w ponad 40 gminach województwa śląskiego.
Dzisiaj na podstawie zarządzeń zastępczych zmienionych zostało 11 nazw:
-   w Częstochowie: ul. Oskara Langego na ul. Żołnierzy Niezłomnych;  ul. Zygmunta Berlinga na ul. Hieronima Dudwała, Leona Kruczkowskiego na ul. ppłka Zygmunta Żywockiego;
- w Mysłowicach ul. Lucjana Rudnickiego na ul. Kazimierza Wielkiego;
- w Rudzie Śląskiej ul. Leona Kruczkowskiego na ul. gen. Stanisława Maczka;
- w Rybniku ul. Armii Ludowej na ul. Jana Karskiego;
- w Sosnowcu rondo im. Edwarda Gierka na rondo Zagłębia Dąbrowskiego;
- w Zabrzu: ul. Lucjana Szenwalda na ul. rotm. Witolda Pileckiego oraz ul. Leona Kruczkowskiego na ul. płka Franciszka Niepokólczyckiego;
- w Raciborzu ul. Leona Kruczkowskiego na ul. Olchową;
- w Łazach ul. Leona Kruczkowskiego na ul. Jana Karskiego.
Wojewoda podkreślił, iż mimo że nie miał obowiązku konsultowania z samorządami nowych nazw, to jednak "zostały wysłane zapytania do każdego burmistrza, wójta i prezydenta o wskazanie ewentualnej propozycji. Część samorządów pozytywnie odpowiedziała na apel, część pozostała bez odpowiedzi, część odpisała, że nie chcą żadnych zmian".
Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą swoją ważność. Dodatkowo pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych zmiany nazwy ulicy oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian  są wolne od opłat.