WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MARCIN JANOTA-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

16.08.2017Sierpniowa rocznica

Gdy po pierwszej wojnie światowej stało się jasne, że układ granic w Europie musi ulec zasadniczej zmianie, głośno o powrót do Macierzy zaczęli upominać się również przedstawiciele ludności polskiej na Górnym Śląsku. W Reichstagu wezwał do tego Wojciech Korfanty. Pokonane w wielkiej wojnie Niemcy nie były na tyle osłabione, żeby zgodzić się na utratę ważnych przemysłowo obszarów, mimo, że ożywiły się również ruchy robotnicze i wyzwoleńcze w innych częściach dawnego cesarstwa.  Również przez Górny Śląsk przetaczała się fala strajków i wystąpień robotniczych. Dodatkowo bulwersował fakt represji i zwalniania Ślązaków z kopalń i hut, aby zatrudniać byłych członków bojówek Freikorps’u.  Dla kontrolowania i pacyfikowania nastrojów na niespokojnym pograniczu, na Górnym Śląsku sprowadzono dywizję piechoty  (potem Grenzschutz).  Gdy doszło do akcji policyjnej skutkującej szykanami i licznymi zatryzmaniami polskich działaczy (w tym m.in. Józefa Grzegorzka z Polskiej Organizacji Wojskowej) podjęto decyzję o rozpoczęciu powstania.


17 sierpnia 1919 r. o godzinie 2.00 w nocy . powstańcy zaczęli przekaczać Olzę, zaatakowali Gołkowice oraz dworzec kolejowy w Godowie. Walki powstańcze w krótkim czasie objęły powiaty pszczyński, rybnicki czy katowicki oraz te, w których był spory odsetek ludności polskojęzycznej. Walczono w Janowie, Mysłowicach, Giszowcu, Orzegowie, Chropaczowie, Bobrku, Łagiewnikach, Bielszowicach czy Biskupicach. Po początkowych sukcesach, szala przechyliła się na stronę Niemców - Grenzschutz sprowadził posiłki. Powstańcy dysponujący bronią ręczną, nie byli w stanie przeciwstawić się karabinom maszynowym, artylerii czy pociągom pancernym i samolotom. Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz zaprzestania walk 24 sierpnia 1919 r., ze względu na beznadziejnie położenie oddziałów powstańczych oraz wzrastające represje ze strony władz niemieckich. Kilka tysięcy uczestników powstania uciekło na stronę polską w obawie przed represjami. Z obozów tymczasowych wrócili dopiero po 1 października 1919 r., po podpisaniu porozumienia polsko-niemieckiego.

W myśl postanowienia, uczestnicy walk powstańczych mieli nie ponosić żadnych konsekwencji ze strony władz niemieckich. O przyszłości Górnego Śląska miały zadecydować wyniki plebiscytu. Pierwsze powstanie, mimo, że przegrane było bardzo ważne - śwadomość polskości i szans na powrót do odoradzającej się Rzeczpospolitej została wzbudzona i zaczęła być umacniana.  (źródło: Muzeum Powstań Śląskich)