WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

04.09.2017Pierwszy dzwonek

Blisko pół miliona uczniów szkół różnego stopnia i profilu rozpoczyna naukę w woj.śląskim. Z nowym rokiem szkolnym wiele zmienia się w ustroju szkolnym, o czym resort edukacji informował m.in. w specjalnych publikacjach. Oto niektóre  nowości:

Dotychczasowy system, który składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego , 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, ulega przekształceniu i docelowo będzie obejmował: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposobiającą do pracy oraz szkołę policealną.

Uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą kontynuować naukę w: 4-letnim liceum ogólnokształącycm, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI podstawówki, rozpoczynają naukę w klasie VII szkoły podstawowej.


Od września 2017 r. nowa podstawa programowa kształcenia ogólbego obowiązuje w klasach I, IV, VII szkoły podstawowej, I klasie branżowej szkoły I stopnia oraz I semestrze szkoły policealnej. Pozostali uczniowie realizują dotychczasową podstawę programową.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej będą nadal uczyli się przyrody. Natomiast od klasy VII będą sukcesywnie wprowadzane nowe przedmioty: biologia, chemia, fizyka i geografia. Oddziały przysposabiające do pracy będą tworzone od klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

Uczeń kończący VIII klasę będzie zdawał obowiązkowy egzamin kończowy. W latach szkolnych: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: bilogia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin gminazjalny będzie przeprowadzany dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych do roku szkolnego 2018/2019. Przystąpią do niego także słuchacze gimnazjum dla dorosłych oraz osoby zdające egzamin eksternistyczny.  Egzamin w 2018 r. rozpocznie się 18 kwietnia a wyniki opublikowane zostaną 15 czerwca.

Egzamin maturalny w 2018 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 4 maja. Po raz pierwszy nowa matura przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2022/2023.