WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

17.08.2017Nowy budynek, nowa wystawa

Drugi etap rewitalizacji Muzeum Śląskiego, rozpoczęty w 2014 r., dobiega końca. Oddanie do użytku nowej przestrzeni budynku łaźni głównej, które nastąpi 9 września br., uświetni otwarcie wystawy "Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych".
Inwestycja realizowana była w latach 2014-2017 w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, a także z udziałem środków krajowych pochodzących z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, woj.śląskiego i miasta Katowice. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 30 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków MF EOG i MKiDN wyniosło 12,5 mln zł.


Zabytkowy budynek łaźni głównej, wybudowany z początkiem XX w. i mieszczący wówczas jedną z pierwszych łaźni łańcuszkowych na Górnym Śląsku, znajduje się na wzniesieniu na północ od głównego wejścia do Muzeum Śląskiego, w sąsiedztwie maszynowni szybu "Warszawa I". Oddanie przestrzeni do użytku jest finałem drugiego etapu rewitalizacji obejmującej również budynek stolarni (otwarty w maju br.) oraz zagospodarowanie terenu, na którym znajdzie się m.in. naziemny parking dla autokarów. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie ponad 2 200 m2 nowej powierzchni użytkowej w budynkach oraz zagospodarowanie terenu o powierzchni 1,25 ha, co rozszerza ofertę Muzeum Śląskiego i katowickiej Strefy Kultury.
W ramach projektu doposażono także pracownię digitalizacji, która dzięki zakupionemu sprzętowi może dokonywać trójwymiarowej dokumentacji rzeźb i innych obiektów przestrzennych. Łaźnia główna stanie się nowym miejscem pracy działów muzeum, które do tej pory zlokalizowane były w budynku przy al.Korfantego. Rozwój pracowni działów Historii, Archeologii i Etnologii oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt umożliwi muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji.

Budynek łaźni to także nowe miejsce na ekspozycje czasowe, a przestrzeń wraz z zapleczem technicznym spełniać będzie jednocześnie wymagania niezbędne do organizacji większych koncertów oraz spotkań. W zrewitalizowanej łaźni jako pierwsza zaprezentowana zostanie wystawa "Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych", która jest zaproszeniem do dyskusji na temat nieustannego wzajemnego wpływu człowieka i świata flory. To także opowieści o roślinach zajmujących wyjątkowe miejsce w historii świata: herbacie, która doprowadziła do wielu konfliktów i wojen czy ziemniaku, który przywieziony z Ameryki uratował mieszkańców Europy przed głodem.Nie bez znaczenia pozostaje miejsce wystawy. Muzeum Śląskie znajduje się na terenie byłej kopalni węgla kamiennego - powstałego z roślin, które miliony lat temu zdecydowały o obecnym kształcie regionu. Temat ekspozycji dotyka zagadnień związanych z historią naturalną regionu, Polski oraz całego świata, jednocześnie nawiązując do przedwojennych tradycji i zbiorów Muzeum Śl., w którym funkcjonował Dział Przyrody Ożywionej i Nieożywionej. Pretekstem do powstania wystawy były odkryte na terenie województwa śląskiego unikatowe stanowiska neolityczne. "Zaczęło się od ziarna…" to także próba wypełnienia luki związanej z brakiem muzeów historii naturalnej w Polsce.
Wystawa utwarta zostanie 9 września.