WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MARCIN JANOTA-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.08.2017Na gyburstak Ficinusa

Barbara Politaj, Urszula Pilny, Bernard Śmigała i Bronisław Wątroba będą gośćmi sierpniowego spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. To rudzcy poeci, których łączy umiłowanie śląskiej mowy. 25 sierpnia w piątek będzie można posłuchać fragmentów najnowszej publikacji autorów „Na gyburstak Ficinusa”. To zbiór wierszy, limeryków i fraszek po śląsku, wydany z okazji 150-lecia zabytkowej kolonii.


O godz. 17:00 w salce parafialnej kościoła ewangelickiego przy ul. Kubiny rozpocznie się wieczór ze śląską poezją. Każdy z twórców, który pojawi się na spotkaniu ma w dorobku wiersze, limeryki i fraszki po śląsku. We wspólnym, okolicznościowym wydawnictwie „Na gyburstak Ficinusa” zawarli wspomnienia, legendy, opowiadania i powiedzenia związane z „Ficinusem”. Tym, którzy znają to miejsce, tomik z pewnością przypomni jego dawną atmosferę. Ilustracje do poezji wykonał znany rudzki artysta Marek Wacław Judycki.


Tomik śląskich ”szpasek” został zaprezentowany po raz pierwszy na tegorocznej Industriadzie. Przypomnijmy, że zabytkowe osiedle Ficinus, obchodzące w tym roku 150 lat, znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.


Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. „Twórcze piątki” odbywają się w salkach parafii ewangelickiej w Wirku lub w tamtejszym kościele.


Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Od 2006 r. wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle powstało w 1867 r. dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami zakładu byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z 16 domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za budowę osiedla. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, ale i uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.