WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

17.01.2017Na 500 lat Reformacji

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie pięciuset lat reformacji.  To wyjątkowa okazja, by zaznajomić mieszkańców regionu z historią ruchu reformacyjnego i przypomnieć znaczące wydarzenia, miejsca, a także postaci wybitnych śląskich ewangelików. Rezolucja jest nawiązaniem do uchwały przyjętej jesienią 2015 roku i ustanawiającej rok obecny rok ,Rokiem Reformacji”. Obchody pięćsetlecia reformacji zainaugurowano już 31 października ubiegłego roku w cieszyńskim kościele Jezusowym, największej świątyni luterańskiej w Polsce. Jak czytamy w rezolucji, radni Sejmiku chcą by w Cieszynie - mieście reformacji podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców regionu wyznania ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na  szacunek, współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski.

fot. Urząd Marszałkowiski Województwa Śląskiego / W.Trólka

Idea Roku Reformacji nawiązuje do wydarzeń sprzed pięciuset lat, kiedy Marcin Luter opublikował 95 tez, dając w ten sposób początek reformacji, czyli odnowie Kościoła. ,
Wśród najbardziej znanych ewangelików ze Œl¹ska wymienia się m.in. Księdza Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodzinę Hochbergów, von Donnersmarcków, Dietlów, ród Michejdów, ksiêdza Andrzeja Buzka a także Stanisława Hadynę.