WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MARCIN JANOTA-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

23.08.2017Metropolitalny zgrzyt?

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, działając jako pełnomocnik ds. utworzenia związku metropolitalnego wysłał do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 40 gmin tworzących Metropolię zaproszenie na I sesję Zgromadzenia Metropolii, która odbędzie się 29 sierpnia w Katowicach.


W ramach sesji, planowane jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Metropolii na 2017 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. Zostanie także rozpatrzony projekt uchwały o przyjęciu projektu statutu związku metropolitalnego. Nie bedzie jednak wyborów Zarządu Metropolii, w tym Przewodniczącego Zarządu.


Jak argumentuje prezydent Krupa: - Przez ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy, by zbudować metropolię. Niejednokrotnie proces ten wymagał pójścia na kompromis i współpracy ponad podziałami - ale dzięki temu nasze wspólne działania zaowocowały utworzeniem pierwszej polskiej metropolii. Jestem pewien, że wszyscy włodarze gmin, podobnie jak i ja, wierzą, że metropolia jest ogromną szansą na skok cywilizacyjny dla wszystkich miejscowości, które ją dziś tworzą. Tej szansy nie możemy zaprzepaścić, mówi prezydent Katowic.


M. Krupa poinformował że w ostatnich tygodniach odbyło się wiele rozmów dotyczących także obsady Zarządu Metropolii. Niestety,  nie udało się osiągnąć zgody w tej sprawie. Prezydent Katowic a przy tym pełnomocnik ds. utworzenia związku metropolitalnego, nie wyobraża sobie, żeby współpraca rozpoczęła się od "konfliktów personalnych, negatywnie rzutujących na jej funkcjonowanie w przyszłości". Wybór członków zarządu metropolii ma nastąpić kilka tygodni później - w atmosferze zgody i konsensusu.


Wielu prezydentów, burmistrzów i wójtów ponad 40 gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię przyjęło decyzję prezydenta Krupy z zaskoczeniem i wręcz niezdowoleniem, podniszac, że trudno podejmować ważne decyzje ws. metropolii bez jej władz.