WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

11.12.2017Komunikacja z zastrzykiem

W poniedziałek Tramwaje Śląskie podpisały ważną umowę z z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Rzecz idzie o dofinansowanie dla etapu I "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego".

PrezesTramwajów Śląskich, Bolesław Knapik:

Plik dźwiękowy: A_S_umowa.mp3

Projekt przygotowany przez Tramwaje Śląskie SA podzielony został na trzy etapy,
jego wartość ogółem szacowana jest na 1.088.188.015 zł, przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 885.000.000 zł. Szacunkowa kwota dofinansowania na ten moment wynosi 562.577.544,63 zł. W ramach projektu gruntownie zmodernizowanych zostanie ponad 100 km istniejących torowisk, powstanie ok. 20 km nowych torów a do obsługi linii trafi co najmniej 45 nowych tramwajów.


W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie z prezesem Bolesławem Knapikiem, podpisali umowę o dofinansowanie etapu I projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez dyrektora Przemysława Gorgola.
Etap I  projektu obejmuje 26 zadań infrastrukturalnych, zadanie związane z  zakupem taboru oraz zadanie dotyczące zakupu specjalistycznych pojazdów technicznych. Wśród zadań infrastrukturalnych 24 obejmują modernizację istniejących linii w 10 miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwsze z tych zadań zostało już zrealizowane - to fragment torowiska linii nr 9 wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu. Drugie w kolejności zadanie - w Starym Sosnowcu, wzdłuż ul. Piłsudskiego - jest w trakcie realizacji, a umowy na realizację dwóch kolejnych odcinków - na ul. Katowickiej w Bytomiu i ul. Bytomskiej w Świętochłowicach – zostały podpisane. Kilka postępowań przetargowych się toczy, a niebawem ogłoszone zostaną następne.
W ramach etapu I projektu Spółka planuje również zakup nowych tramwajów.

W styczniu 2018 r. ogłoszone zostaną wyniki przetargów, mających wyłonić wykonawców, którzy dostarczą nowe tramwaje dla spółki. Firma zakupi również 3 pojazdy specjalistyczne (2 sieciowe i 1 torowy). Ważnym elementem etapu I projektu są również dwa zadania rozwojowe, związane z budową nowych linii tramwajowych - wzdłuż ul. Grundmana w Katowicach oraz w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla etapu I wynosi 623.603.150 zł, a poziom dofinansowania obecnie określony jest na poziomie 63,07 %, co daje szacunkową kwota dofinansowania w wysokości 393.332.262,09 zł.
Umowa gwarantuje dofinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spółka Tramwaje Śląskie SA przygotowuje się również do podpisania umów na dwa kolejne etapy tego projektu.
Zestawienie zadań etapu I:
- budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu;
- przebudowa  infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem;
- przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli "Będzińska" w Sosnowcu. Przebudowa pętli "Będzińska" w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa  infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej;
- przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu;
- przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze;
- budowa i modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86;
- modernizacja  infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie;
- przebudowa infrastruktury tramwajowej  w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego;
- modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie;
- przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich
i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami;
- przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu;
- przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego do ul. Baczyńskiego;
- przebudowa torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu;
- przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od
pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru);
- prebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu;
- przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek;
- modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią;
- przebudowa przejazdu drogowo-tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza;
- przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki;
- przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana do granicy z Rudą Śl.;
- przebudowa  infrastruktury tramwajowej  wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śl.;
- przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śl.;
- wymiana 4 szt. rozjazdów na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śl.;
- budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód-zachód biegnących ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką;
- modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców;
- modernizacja układu torowo-sieciowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie;
- zakup taboru tramwajowego do obsługi komunikacji tramwajowej na zmodernizowanych i wybudowanych odcinkach infrastruktury  na obszarze działania Tramwajów Śląskich SA; zakup pojazdów specjalistycznych i technicznych.