WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

12.06.2017Gruba kasa na drogi

Cztery projekty dotyczące budowy dróg wojewódzkich otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad 300 mln zł zastanie przeznaczonych na wybudowanie przeszło 17 km dróg o strategicznym znaczeniu dla komunikacji w regionie.

Dofinansowanie dotyczy: dalszych prac związanych z budową Trasy N-S w Rudzie Śląskiej (docelowo ma połączyć Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4), realizacji kolejnych etapów - nr 4 i 5 budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna oraz budowy obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942.

Łącznie w konkursie zostało złożonych 29 projektów, z tego  24 dotyczyły dróg, dla których właścicielem jest Województwo Śląskie. Kwota, o jaką wszystkie aplikowały, to prawie 2,2 mld zł. Kwota przeznaczona na konkurs to ponad 570 mln zł.

Po ocenieniu wszystkich projektów okazało się, że na 5. miejscu - ex aequo - w rankingu uplasowały się dwie inwestycje: przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II oraz przebudowa DW 491 od granicy Częstochowy do granic woj.śląskiego. Łączna kwota aplikowanych środków w tych dwóch przypadkach to ponad 224 mln zł. Po dodaniu do kwot aplikowanych na cztery projekty inwestycyjne, przekroczyłoby to możliwości alokacji przeznaczonej na ten konkretny konkurs. Nie wyklucza to takiej decyzji w przyszłości, kiedy będą w dyspozycji Zarządu Województwa wystarczające środki. To może nastąpić bądź w wyniku oszczędności, bądź też po rozstrzygnięciu ewentualnych protestów, na które musi być zabezpieczona kwota w wysokości 10% alokacji konkursu.

W obecnie rozstrzygniętym konkursie zarząd województwa wprowadził warunek, iż wnioskowane dofinansowanie dla jednego projektu nie może przekroczyć wartości 25% alokacji przyznanej na konkurs - czyli nie może być wyższe niż ok. 147 mln zł. To dało możliwość dofinansowania większej liczby projektów, ponieważ już na wstępie było wiadomo, że liczba inwestycji, które mogą stanąć do tej konkurencji, jest dość długa, a ich szacunkowa wartość dofinansowania  znacznie przewyższała dostępne środki.

Decyzja była również podyktowana zmniejszeniem potencjalnego zagrożenia dla realizacji wskaźnika dla Osi Priorytetowej VI Transport. Do końca 2018 r. powinny zostać zakończone projekty, które zagwarantują 25,5 km nowych dróg.