WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

29.12.2017Dyskretny blask LED'ów

Nowe oświetlenie uliczne zostało wybudowane na ulicach Rencistów i Emanuela Imieli w Rudzie Śląskiej - Goduli. Zadanie kosztowało ponad 231 tys. zł. W tegorocznym budżecie miasta na modernizację oświetlenia ulic zarezerwowano prawie 1,2 mln zł.


Ulice w Goduli dotychczas były oświetlane oprawami sodowymi, zamontowanymi głównie na wysięgnikach na budynkach, a częściowo na słupach betonowych. W ramach zadania postawiono 15 słupów aluminiowych z oprawami typu LED. Oświetlenie zasilane jest siecią podziemną. Zadanie kosztowało ponad 231 tys. zł.
W tym roku w Rudzie Śląskiej za 387 tys. zł zmodernizowane zostało już oświetlenie ul. Hallera. W ramach tego zadania zamontowane zostały 42 słupy. Na 12 z nich znajdują się dodatkowe oprawy, doświetlające chodnik na odcinku od cmentarza do zjazdu do Straży Miejskiej. Część słupów zlokalizowana została na drogach dojazdowych do siedziby Straży Miejskiej oraz hali sportowej.
Przebudowane zostało też oświetlenie ul. Weteranów. Oprawy oświetleniowe na części tej ulicy zamontowane były dotąd na wysięgnikach przymocowanych do elewacji budynków i zasilane z sieci napowietrznej. W ramach inwestycji zostało postawionych 15 słupów z oprawami typu LED, zasilanych siecią wydzieloną w ziemi. Koszt zadania to ponad 125 tys. zł.

Kolejna inwestycja to warta 265 tys. zł modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte. Tutaj również sfatygowane słupy betonowe zostały wymienione na 24 aluminiowe z 26 oprawami typu LED. Została również wykonana dokumentacja projektowa dla kolejnej, dużej inwestycji w tym zakresie - modernizacji oświetlenia ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925. Rozpoczęcie prac w przyszłym roku.