WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MARCIN JANOTA-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.11.2017Dajcie wyższą pensję!

W samo południe pracownicy administracyjni sądownictwa i prokuratur w województwie wyszli na przysługującą im przerwę przed siedziby swoich instytucji. Ubrani na czarno, wsparli pikietę która rozpoczęła się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. To protest płacowy. Ludzie domagają się podwyżek wynagrodzeń i odrzucają plotki, jakoby zarabiali średnio 4 tys.zł na rękę. - Najczęściej dostajemy ok. 1 800 - mówili ci , którzy protestowali przed Sądem Okręgowym w Katowicach.
Plik dźwiękowy: A_S_prt.mp3


Pracownicy sądów i prokuratury domagają się zapisania w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń o 350 zł netto  w przeliczeniu na etat dla pracowników sądów niebędących sędziami. Rzecz dotyczy liczącej około  35 tysięcy osób grupę zawodową urzędników sądowych, asystentów sędziów i pracowników obsługi, która ponad 8 lat czeka na lepsze płace.
Wynagrodzenia pracowników sądów były zamrożone od 2008 r. W 2016 i 2017 r. nieznacznie zwiększono fundusz płac w sądownictwie, ale nie oznacza to, że wszyscy pracownicy dostali podwyżki. J

ak zaznaczają związki zawodowe, dodatkowe środki zostały przeznaczone głównie na niwelowanie dysproporcji płacowych pomiędzy osobami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. W efekcie ok. 40% pracowników sądów od 10 lat nie miało żadnej podwyżki. Z powodu niskich wynagrodzeń, coraz większa liczba pracowników sądów rezygnuje z pracy i szuka innego, lepiej płatnego zajęcia. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat z sądów odeszło ponad 17 tys. asystentów sędziów, urzędników i pracowników obsługi. Liczba ta nie uwzględnia odejść na emerytury.