WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

20.09.2017Będzie wielka przeprowadzka

Setki publikacji, czasopism, okazały księgozbiór czeka przeprowadzka..... na dworzec.  Główną siedzibę Biblioteki Miejskiej w Rudzie Śląskiej czekają przenosiny z ulicy Dąbrowskiego do zabytkowego budynku dworca kolejowego w Chebziu. Przygotowania ruszyły, ale najpierw ekipy budowlane wkraczają do gmachu, który jeszcze niedawno służył wyłącznie pasażerom pociągów i kolejarzom. - Czas zmienić jego przeznaczenie, mówi Piotr Janik z rudzkiego wydziału inwestycji... Zabytkowy budynek w Chebziu odżyje na nowo, bo ostatnio nie wiodło mu się najlepiej...

Plik dźwiękowy: A_S_biblio.mp3


Biblioteka, na dworzec w Chebziu przeniesie się mniej więcej za rok a cała sztuka polegać będzie na tym, żeby nie przerwać na zbyt długo dostępu do księgozbioru. Poza tym budynek dworcowy pełnić będzie również jednocześnie rolę centrum kultury i miejsca obsługi podróżnych. Powstanie bar, kawiarnia i "bibliogród" czyli ogrodzona strefa zieleni do wypoczynku i różnego rodzju imprez. Wstępny koszt całości, bez wyposażenia biblioteki to około 8 milionów złotych.


W głównej hali budynku zaprojektowano antresolę, gdzie będą znajdować się regały biblioteczne i czytelnia. Dodatkowo w hali głównej przewidziano powstanie kawiarni dostępnej zarówno dla czytelników jak i podróżnych. W budynku zostanie wygospodarowane miejsce przeznaczone na poczekalnię dla podróżnych, a także, w razie potrzeby, na kasy biletowe oraz pomieszczenia dla urządzeń do prowadzenia ruchu kolejowego i ich obsługi. Takie rozwiązanie jest też zgodne z koncepcją budowy centrum przesiadkowego w tym rejonie. - Węzeł przesiadkowy ma połączyć tramwajową i autobusową komunikację miejską oraz aglomereacyjną z kolejową komunikacją regionalną. Koncepcja zakłada powstanie nowoczesnej infrastruktury torowo-sieciowej, drogowej, pieszo-rowerowej oraz z zakresu architektury obiektów służących obsłudze pasażerów, wyjaśnia Piotr Janik. Koncepcja przewiduje m.in. zagospodarowanie terenu wokół dworca, budowę parkingów, remont budynku dworca oraz budowę połączeń pieszo-rowrowych.
Dworzec w Chebziu związany jest ściśle z postacią Karola Goduli. Przemysłowiec ten to kultowa postać ziemi górnośląskiej, która miała ogromny wpływ na kształt dzisiejszego województwa. - Gdyby nie działania Karola Goduli nie byłoby potęgi przemysłowej Ballestremów, Schaffgotchów i Thile-Wincklerów. Pośrednie działania tychże graczy na rynku górnośląskim z ogromną siłą wpływały na poczynania  innych twórców, nie tylko ówczesnego przemysłu, ale też stymulowały działania w innych sferach aktywności społecznej, np. w kulturze i sztuce, wyjaśnia Krystian Gałuszka, dyrektor MBP w Rudzie Śląskiej. - Karol Godula m.in. aktywnie lobbował i wspierał finansowo uruchomienie kolei żelaznej i dworca w Chebziu, w efekcie czego powstał jeden z największych węzłów osobowo-towarowych na Górnym Śląsku, dodaje.
Zespół stacyjny w Chebziu został wybudowany pod koniec XIX wieku. Jego elewacja została wykonana w formie pseudo muru pruskiego, założonego na ruszcie stalowym wypełnionym cegłą licową. Budowa centrum przesiadkowego w Chebziu wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca kolejowego wpisana została w Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030, który został przyjęty w styczniu 2015 roku przez Radę Miasta.