WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

21.07.2017Miliony na ekoinwestycje

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty z Subregionu Centralnego związane z  tworzeniem warunków dla niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianą oświetlenia na mniej energochłonne. Otrzymają one łącznie 159 mln zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

W subregionie centralnym zakończyła się ocena projektów złożonych w konkursie dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie.  W kwocie 159 mln zł dla wybranych projektów, na niskoemisyjny transport zostało przeznaczone 145,4 mln zł, a na wymianę oświetlenia - 13,3 mln zł.
W  ramach 14 wybranych  projektów, które dotyczą sfery niskoemisyjnego transportu, powstaną zintegrowane centra przesiadkowe m.in. w powiecie pszczyńskim (dofinansowanie 35,7 mln zł), Chorzowie (32 mln zł), Ciasnej (10,9 mln zł) , Imielinie (870 tys. zł), Kochanowicach (ok. 3 mln zł). W Piekarach Śląskich powstanie węzeł przesiadkowy wraz ze ścieżkami rowerowymi (dofinansowanie 20,6 mln zł) a Zawiercie zakupi tabor autobusowy (dofinansowanie 10,2 mln zł).
Wśród pięciu projektów wybranych do dofinansowania w obszarze zmniejszenia energochłonności oświetlenia miejskiego największa kwota dofinansowania została przyznana Dąbrowie Górniczej (5,8 mln zł), następna gmina to Siemianowice Śląskie (3,6 mln zł).
Do 29 września br. samorządy z Subregionu Zachodniego mogą składać kolejne projekty obejmujące zakup taboru autobusowego, budowę węzłów przesiadkowych, dróg rowerowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride lub budowę systemów miejskich wypożyczalni rowerów. Możliwe jest również sfinansowanie wdrożenia inteligentnych systemów transportowych.
W skali województwa przyznano już łącznie ponad 900 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektów związanych z tworzeniem warunków dla niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianą oświetlenia na mniej energochłonne.