WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

26.07.2017 Pociągiem na uczelnię

Uniwersytet Śląski, miasto Chorzów i Koleje Śląskie czynią starania zmierzające do zaprojektowania i stworzenia nowego przystanku "Chorzów Uniwersytet" w  ramach planowanej przez PKP PLK SA inwestycji modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - Tczew w ramach projektu "Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014–2020". Drugie spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, władz Chorzowa, Kolei Śląskich i PKP PLK odbyło się 20 lipca 2017 roku.


Przystanek miałby się mieścić pomiędzy obecnie istniejącymi stacjami Chorzów Batory i Chorzów Miasto, a więc w niedalekim sąsiedztwie kampusów Uniwersytetu Śl. i Wyższej Szkoły Bankowej oraz chorzowskiego szpitala. Dzięki temu zarówno mieszkańcy Chorzowa, jak i dojeżdżający do miasta z innych części śląsko-zagłębiowskiego regionu studenci i pracownicy rozwijających się uczelni (w tym jednostek Uniwersytetu Śl.: Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Nauk Stosowanych, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Szkoły Zarządzania, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Archiwum UŚ) zyskaliby podwyższony komfort codziennych przejazdów, czyniąc je szybszymi, bezpieczniejszymi i wygodniejszymi.