RadioFEST

wracamy do Was wkrótce...

Nadawca

Nadawcą programu Radio Fest jest MCC Group Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice numer koncesji 362/K/2019-R

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji MCC Group Sp z o.o. - Nadawca - realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

1). Nazwa Programu Radio Fest
2). nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy MCC Group Sp z o.o.
2a). imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy ZARZĄD: Bartłomiej Piasecki
3). adres jego siedziby ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
4). dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice antena@radiofest.pl www.radiofest.pl
1a. Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MCC Group Sp. z o.o. KRS 0000113132
1b. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535) Bartłomiej Piasecki Magdalena Piasecka
1c. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism www.radiofest.pl
1d.usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275). www.radiofest.pl

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa tel. (22) 597-31-01 fax (22) 597-31-80 www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji